Rekrutacja do projektu EUROPraktyki 2

Znamy już uczestników staży do Hiszpanii w ramach projektu EUROPraktyki 2.
W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do projektu EUROPraktyki 2 realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053004 mamy przyjemność ogłosić jej wyniki.
19 uczniów klas czwartych po szkole podstawowej poleci na praktyki do Sewilli w Hiszpanii w dniach 17.04.2023 r. - 8.05.2023 r.

W związku z dwoma chętnymi uczniami z zawodu technik pojazdów samochodowych i jednym chętnym uczniem z zawodu technik mechanik, którzy z przyczyn formalnych zostali odrzuceni w procesie rekrutacji, przewidziane na te zawody dwa miejsca zostały przeniesione na uczniów którzy w procesie rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów, odpowiednio 17 i 17 punktów.

Zakwalifikowało się 19 uczniów:
-technik architektury krajobrazu – 2 uczniów
-technik logistyk – 4 uczniów
-technik mechatronik – 9 uczniów
-technik automatyk -1 uczeń
-technik elektryk –1 ucznia
-technik chłodnictwa i klimatyzacji – 2 uczniów

2 uczniów z zawodu technik logistyk, 1 uczeń z zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz 2 uczniów z zawodu technik mechatronik jest na liście rezerwowej.
Wyniki rekrutacji są zgodne z Regulaminem rekrutacji.
Wyniki dostępne są na tablicy ogłoszeń w szkole jak również zostaną w dniu dzisiejszym wysłane w wiadomości e mail do wszystkich uczniów biorących udział w rekrutacji.
Projekt realizowany w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA 121-VET) w ramach przyznanej Akredytacji o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-095691.
Gratulujemy!