32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 72

edukacja 2020

W dniu 14 października 2020 r., o godz. 10.00, w ścisłym reżimie sanitarnym, odbyła Msza Św. w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, w intencji zmarłych i żywych pracowników, absolwentów i uczniów Szkoły, odprawiona przez Proboszcza tejże parafii, ks. prałata Mieczysława Miarkę, który wygłosił jubileuszową homilię.

Zdjęcia w GALERII.

 

We Mszy Świętej uczestniczyli: Dyrekcja ZS Nr 1 w Olkuszu z Panią Dyrektor Aldoną Nowicką na czele, reprezentanci uczniów i nauczycieli.
Sławetny „Mechanik” podziękował Bogu za 120 lat pracy i służby młodemu człowiekowi. Szkoła zawsze była zwartą społecznością, stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy oddali Szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce, aby stała się ona taka, jaką widzimy ją dzisiaj – twórcza i kreatywna.
„Szkoła w ciągu 120 lat przetrwała zawieruchy wojenne, zmianę systemów, nauczyciele wykształcili tysiące uczniów – ojców i matek, którzy swoją służbą i pracą służyli narodowi. Wśród absolwentów szkoły byli profesorowie, kapłani, wybitni patrioci. Składam Szkole najlepsze życzenia, aby mogła rozwijać w uczniach talenty bez ograniczeń, związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną ” – podkreślił ks. Proboszcz Mieczysław Miarka, serdecznie witając zgromadzonych.
Podczas homilii zostały nakreślone podobieństwa pomiędzy Jezusem Chrystusem – najlepszym Nauczycielem, a działaniem i misją Szkoły. Jezus także założył Szkołę dla Uczniów, których powołał.
Dobry nauczyciel na wzór Jezusa, przekazuje uczniom nie tylko wiedzę, ale także uczy rozumieć świat i zachęca do poszukiwania sensu i celu życia. Potwierdza i wypełnia swoją misję i powołanie. Dla niego jeden zagubiony, słabszy uczeń znaczy więcej niż 99 zdolnych. Uczy zachwytu nad pięknem przyrody. Kształci umiejętność służby wobec drugiego człowieka. Jest przyjacielem i mentorem dla swoich wychowanków. Piękne życia ucznia jest dla nauczyciela największą radością.
Jan Paweł II podkreślał, że jego osobowość została ukształtowana przez nauczycieli, których spotykał na swojej drodze edukacji. Wiedza przez nich przekazywana była twórcza i budująca.
Z kolei dzisiejszy świat nie ułatwia młodym ludziom, aby się odnaleźli w życiu. Stąd ważne jest – aby szkoła pomagała swoim wychowankom „stawać się sobą” według Bożego zamysłu.
Według słów, jakie Jan Paweł II skierował w dniu 14 czerwca 1999 r. w Łowiczu do nauczycieli i wychowawców, powinni oni: być „przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce”, pomagać uczniom „budować fundamenty pod ich przyszłe życie”, udzielać „odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań”, a nade wszystko być wzorami, które stanowiłyby punkty odniesienia dla młodzieży.
Oprawę liturgiczną Mszy Świętej Jubileuszowej przygotował ZS Nr 1 w Olkuszu pod kierunkiem Pań katechetek: Małgorzaty Szostak i Ewy Głąb.