student

Do 17.09.2021 r. trwa nabór wniosków na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i przygotowujące do egzaminu maturalnego, realizowanych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. Do sekretariatu CKUiKZ należy dostarczyć wypełniony formularz rekrutacji (2) wraz z pakiecikiem (3).

1. Regulamin rekrutacji
2. Formularz rekrutacji
3. Pakiecik

logo2