rekrutacja start

Rekrutacja na staż do Hiszpanii dotyczy uczniów klas II po gimnazjum-zawodu technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu uczniów klas drugich po gimnazjum(dotyczy zawodu technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych) na praktyki do Hiszpanii (Malaga) w dniach 19.09. - 09.10.2021 r. w ramach II mobilności projektu pt. „Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” (okres umowy 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.).
Załączniki:
1) Regulamin rekrutacji
2) Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz rekrutacji

 

Projekt jest realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zawartym w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Od 24.02. do 26.02.2021 r.(godz.14:30) trwa rekrutacja. Chętni uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji i złożyć czytelny formularz zgłoszeniowy do sekretariatu szkolnego.
Zapraszamy chętnych uczniów do rekrutacji. Korzyści związane z uczestnictwie w mobilności, to m. in.: zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu, odbycie staży zawodowych w hiszpańskich firmach, zwiększenie znajomości języków obcych, zwiedzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji interpersonalnych uczniów, ich rozwój osobisty oraz odbycie stosownych kursów.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 01.03.2021r. na tablicy ogłoszeń w szkole, stronie internetowej i szkolnym portalu FB.
Szkoła na bieżąco obserwuje sytuacje pandemiczną w Hiszpanii.
Uwaga!! w kolumnie Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów należy wpisać nazwę zawodu i jego symbol cyfrowy np. Technik logistyk 333107