32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 709

dobre książki

W październiku 2018 r. klasa I BS MPS/BSŚ (24 osoby, wych. mgr Adam Borecki) przygotowała happening „Czytajmy dobre książki!” w ramach realizacji przez ZS Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczniowie czytali książki w plenerze trzymając kolorowe baloniki, czym manifestowali wśród społeczności szkolnej i przechodniów ważną rolę czytania w życiu człowieka. Projekt zachęcił uczniów do czytania książek i popularyzował czytelnictwo.
Event koordynowała mgr Iwona Rams.