Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 282

wolkowski

W dniu 11 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2c pod opieką Pań: Ewy Głąb i Iwony Rams odwiedzili Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Miejskim Ośrodku Kultury – Dział Muzealno-Regionalny, ul. Szpitalna 32 w Olkuszu.

 

Uczniowie zostali serdecznie przywitani przez kierownika MOK-Działu Muzealno-Regionalnego – Panią Grażynę Praszelik-Kocjan, która oprowadziła ich po Muzeum i wygłosiła interesującą prelekcję na temat „Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Literaturze”. Prelekcja była drugim wydarzeniem w ramach porozumienia pomiędzy stronami: Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, które włączyły się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W powiązaniu z konkretnymi obiektami muzealnymi przytoczone zostały fragmenty poezji i prozy Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Sapkowskiego oraz olkuskich poetek: Janiny Majewskiej i Anny Piątek. Młodzież dowiedziała się wielu interesujących informacji na temat Władysława Wołkowskiego i jego dzieł. Władysław Wołkowski to jeden z najwybitniejszych designerów w Polsce i na świecie. Nazywany był „Michałem Aniołem od wikliny”. Pasjonat polskiej tradycji i sztuki ludowej. Stworzył „Koncepcję Mieszkania Poetyckiego”, gdzie przedmioty są efektem połączenia naturalnych materiałów np. wiklina z metalem i szkłem. W olkuskim Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego, znajduje się największy w Polsce zbiór prac Artysty. Uczniowie podziwiali „ołtarze” historii Polski (np. bitwa pod Grunwaldem, Powstanie warszawskie), „Strojeńce polskie” czyli kompozycje ze sznura konopnego na drewnianej lub wiklinowej ramie, ukazujące polskie postacie historyczne, literackie, legendarne oraz polskie pejzaże. Wizyta uczniów z „Mechanika” w Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego miała charakter terapeutyczny, ponieważ wskazywała na potrzebę kontaktu człowieka z naturą, oraz w niestereotypowy sposób kształtowała patriotyczną postawę i zamiłowanie do polskiej kultury.
Wyjście zorganizowała pani Iwona Rams.

 MOK  ZS
 wolkowski 1  wolkowski 2
 wolkowski 3  wolkowski 4