32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 7729

plakat

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny protokół

BROSZURA ERASMUS

PREZENTACJA MOBILNOŚCI

PREZENTACJA MOBILNOŚCI.PDF

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu w terminie od 01.06.2016 do 31.05.2017 r. realizuje Projekt „Zagraniczny staż szansą na zdobycie kompetencji na europejskim poziomie”, zatwierdzony do realizacji w unijnym programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i przygotowany przez ZS Nr 1 wraz z niemieckim partnerem – firmą Vitalis GmbH. Kwota dofinansowania wynosi 93 394 euro.

Czterdziestu uczniów Szkoły, kształcących się w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, uczestniczyło w stażu trwającym od 25.09.2016 do 22.10.2016 r. w Schkeuditz. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 15-godzinnym szkoleniu językowym. Pogłębili umiejętności zawodowe. W przyszłości z pewnością wykorzystają swoje doświadczenie i nowatorskie rozwiązania techniczne, zdobyte podczas praktyk, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Doświadczenie niemieckich wykładowców i umiejętności uczniów wzajemnie się uzupełniały.

Niezapomniane wrażenia podczas wyjazdu przyczyniły się do poszerzenia horyzontów myślowych uczestników projektu. Dzięki pobytowi uczniowie poznali nowe kultury, mieli szansę na podniesienie swoich kompetencji językowych.

Poszukiwali cech wspólnych pomiędzy kulturą polską a niemiecką. Pobyt w Lipsku – mieście Johanna Wolfganga Goethego oraz w Dreźnie – „perle” baroku i Florencji Północy, był źródłem bezcennej wiedzy na temat kultury i sztuki Niemiec. W Lipsku uczniowie odwiedzili fabrykę BMW, a w Dreźnie- Fabrykę Volkswagena.

W stolicy Niemiec – Berlinie uczniowie spędzili dwa dni, mieli okazję zobaczyć wszystkie najważniejsze zabytki. Pierwszego dnia Dworzec Główny, budynek Reichstagu, Kanzleramt (Urząd Kanclerza), pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej oraz Bramę Brandenburską. Zobaczyli resztki Muru Berlińskiego, pozostałość po podziale Berlina na wschodnią i zachodnią, który runął w 1989 r. Następnego dnia grupa udała się na Alexanderplatz, przy którym znajdują się m.in.: Czerwony Ratusz oraz najwyższa w Niemczech wieża telewizyjna, która jest jednocześnie najwyższą budowlą w Europie. Następnym punktem programu była Wyspa Muzeów oraz Katedra Berlińska. Była to okazja do odwiedzenia Neues Museum – jednego z 5 muzeów znajdujących się na wyspie, poświęconego głównie historii starożytnego Egiptu ze sławnym popiersiem Nefretete.

Uczestnicy projektu uczestniczyli również w licznych atrakcjach zorganizowanych w dniu 3 października 2016 r. z okazji Święta Zjednoczenia Niemiec (m. in. okolicznościowy festyn). Zwiedzanie kościołów (np. słynny kościół św. Mikołaja w Lipsku), zabytków, ważnych gmachów użyteczności publicznej, muzeów (np. berlińskie Neues Museum - z popiersiem Nefretete), miejsc związanych z literaturą (lipska restauracja Barthels Hof związana z akcją „Fausta”) i muzyką (np. grób Jana Sebastiana Bacha w kościele św. Tomasza w Lipsku), było bezpośrednim zetknięciem z kulturą Niemiec.

Wizyta monitorująca praktyki odbyła się w dniach 17,18 i 19. 10. 2016 Pani Dyrektor ZS Nr 1 Aldona Nowicka wraz z koordynatorem projektu panem Bartłomiejem Fedorowiczem, odwiedziła młodzież w ośrodku Vitalis oraz wizytowała praktyki we wszystkch zawodach.

Uczestnicy projektu uzyskali prestiżowy certyfikat Europass - Mobilność.

Więcej na temat tego dokumentu, kliknij:

http://europass.org.pl/dokumenty/mobilnosc/

 

O projekcie Erasmus + w lokalnych mediach:

Tydzień pierwszy:

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/zs-nr-1-olkusz/14736-mechanik-w-erasmus-tydzien-pierwszy

Relacja z tygodnia drugiego:

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/zs-nr-1-olkusz/14766-mechanik-w-erasmus-tydzien-drugi

Relacja z trzeciego i czwartego tygodnia pobytu:

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/zs-nr-1-olkusz/14860-mechanik-w-erasmus-tydzien-trzeci-i-czwarty

Erasmus+ na Facebooku:

Pierwsze dni pobytu: https://www.facebook.com/pg/zs1olkusz/photos/?tab=album&album_id=969722629804428

Fotorelacja z Berlina:

https://www.facebook.com/pg/zs1olkusz/photos/?tab=album&album_id=975097149266976

Praktyki: https://www.facebook.com/pg/zs1olkusz/photos/?tab=album&album_id=972597632850261

Fotorelacja z Drezna: https://www.facebook.com/pg/zs1olkusz/photos/?tab=album&album_id=985558721554152

Wizyta monitorująca Pani Dyrektor mgr inż. Aldony Nowickiej i koordynatora Pana Bartłomieja Fedorowicza w ośrodku Vitalis: https://www.facebook.com/pg/zs1olkusz/photos/?tab=album&album_id=987100868066604