32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 17899

W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica kształcimy młodzież w następujących zawodach:

Zawody w technikum

Technik pojazdów samochodowych - Specjalizacja: tunning samochodowy
Technik mechanik
Technik elektryk - Specjalizacja: Inteligentny dom
Technik elektronik - Specjalizacja: Inteligentny dom
Technik mechatronik - Specjalizacja: Budowa robotów
Technik architektury krajobrazu - Specjalizacja: Grafika komputerowa
Technik geodeta - Specjalizacja: Drony w pomiarach - zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich
Technik logistyk - Specjalizacja: Logistyka w służbach mundurowych
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawody w szkole branżowej I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Monter mechatronik
Elektryk
Magazynier

Szkoła policealna dla dorosłych:

Technik usług kosmetycznych
Florysta
Opiekun medyczny

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
MEC.05 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dlaczego Olkusz?

Zapoznaj się z raportem ewaluacji zewnętrznej z 3 wskaźników MEN link Raport z ewaluacji:
Technikum http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000159881139.pdf
Zawodówka http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000159553135.pdf

Filmy o szkole – zobacz:

Zespół Szkół Nr 1 - model 3D
Zespół Szkół Nr 1 tętni życiem

Sukcesy naszych uczniów:

Księga sukcesów i osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

W Zespole Szkół Nr 1 nauczane są następujące języki obce:

* język angielski,

* język niemiecki

* język rosyjski

 

PROFILE ZAWODÓW

architekt

Architektura krajobrazu

logistyk
Logistyk 

geodeta

Geodeta

samochodziarz

Samochodowy

mechatronik
Mechanik, Mechatronik i Ślusarz

Nauka prowadzona jest w systemie dla początkujących i zaawansowanych. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Nauka prowadzona jest w grupach z wykorzystaniem nowoczesnych środków audio-wizualnych. W szkole istnieja pracownie do nauki poszczególnych języków, a także zajęcia prowadzone są w pracowni multimedialnej. Lekcje jezyków obcych prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli - egzaminatorów OKE.

Współpraca z pracodawcami:
Pracodawcy - partnerzy edukacyjni ZS Nr 1 w branży mechatronicznej i mechanicznej. ZS Nr 1 współpracuje z firmami branży mechanicznej, mechatronicznej oferującymi wysoki standard kształcenia w zawodzie, realizację praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego i praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz staży szkoleniowych. Najlepsi uczniowie mają ufundowane stypendia oraz ofertę zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Wykaz innych zawodów wiedzy i artystycznych.