32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 2459

milosnik ziemi olkuskiej

Jedną z tradycji Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu są Spotkania z Ciekawymi Ludźmi. Zasłużone osoby dla regionu olkuskiego spotykają się od lat z młodzieżą popularnego „Mechanika”. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez prezentowanie interesującej tematyki z różnych dziedzin życia człowieka.
W dniu 10 lutego 2016 r. w „Mechaniku” gościł miłośnik ziemi olkuskiej, geolog, mgr inż. Ryszard Wnuk. „Tematyka prezentowana podczas konferencji, jest bardzo bliska społeczności „Mechanika”, ponieważ szkoła od lat kształci górników” - podkreśliła Pani Dyrektor ZS Nr 1, mgr inż. Aldona Nowicka witając Gościa i prezentując Jego sylwetkę. Co zalega na powierzchni ziemi naszego regionu? Po czym chodzimy? Co znajduje się w geologicznych piętrach strukturalnych ziemi? Jakie są ślady dawnego górnictwa w naszej małej ojczyźnie? Skąd się wzięły pierwiastki? Co buduje wszechświat? Na te i inne pytania młodzież mogą usłyszeć odpowiedzi udzielane w sposób wciągający i niestereotypowy. Podczas spotkania uczniowie pogłębili m. in. swoją wiedzę o minerałach znajdujących się w głębi naszej ziemi, czy o perspektywach rozwoju Zakładów Górniczo -Hutniczych „Bolesław” w Bukownie - jednego z kluczowych przedsiębiorstw powiatu olkuskiego. Nawiązując do Patrona „Mechanika”, Przedmówca podkreślił historyczny wkład Stanisława Staszica w uruchomienie pierwszych kopalń na naszym terenie, m. in. kopalni Bolesław. W spotkaniu uczestniczyła klasa II g ze zwoją wychowawczynią, Panią Eweliną Orlińską. Organizatorką cyklu Spotkań z Ciekawymi Ludźmi jest Pani mgr Iwona Rams.

Zdjęcia w GALERII.