32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 493

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu ogłasza sprzedaż poniżej wymienionych dźwigników:

Lp. Nazwa
 1  Dźwignik 4 kolumnowy SDO-2
 2  Dźwignik 4 kolumnowy SDO-2
 3  Dźwignik 4 kolumnowy SDO-2
 4  Dźwignik 2 kolumnowy SDO-2,5L

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki oraz miejsce i termin przeprowadzanej sprzedaży:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz.
Sprzedaż zostanie przeprowadzona w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz, w dniu 01.06.2020r., godz. 11:00.
2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenia:
ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz w dniach 25.05.-29.05.2020r. w godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym Elżbiety Kania tel. 506 921 227

3. Dane przedmiotu ogłoszenia:
1) Dźwignik 4 kolumnowy
Producent: P.T.S. Wrocław
Model: SDO-2
Nr seryjny: 745
Nr ewidencyjny: 4505000071
Rok produkcji: 1979
Udźwig: 2t
Wysokość podnoszenia: 165cm
Badanie UDT: ważne do 30.06.2020
Uwagi: dźwignik zdemontowany

2) Dźwignik 4 kolumnowy
Producent: P.T.S. Wrocław
Model: SDO-2
Nr seryjny: 279
Nr ewidencyjny: 4505000069
Rok produkcji: 1982
Udźwig: 2t
Wysokość podnoszenia: 165cm
Badanie UDT: ważne do 30.06.2020
Uwagi: dźwignik zdemontowany

3) Dźwignik 4 kolumnowy
Producent: P.T.S. Wrocław
Model: SDO-2
Nr seryjny: 746
Nr ewidencyjny: 4505000070
Rok produkcji: 1982
Udźwig: 2t
Wysokość podnoszenia: 165cm
Badanie UDT: ważne do 30.06.2020
Uwagi: dźwignik zdemontowany

4) Dźwignik 2 kolumnowy
Producent: CarLift
Model: SDO-2,5L
Nr seryjny: 12024
Nr ewidencyjny: 4505000073
Rok produkcji: 1983
Udźwig: 2,5t
Wysokość podnoszenia: 180cm
Badanie UDT: ważne do 30.06.2020
Uwagi: dźwignik zdemontowany

4. Firma, osoba fizyczna muszą podać przy zakupie:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę,
b) numer telefonu komórkowego,
c) w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – nr PESEL,
d) w przypadku przedsiębiorców – numer NIP.

5. W przypadku zainteresowania jednym podnośnikiem więcej niż jednego kupującego, podnośnik zostanie zbyty kupującemu, który zaproponuje najwyższą cenę.
6. Sprzedaż podnośników odbędzie się w dniu 01.06.2020r. o godz.11:00.
7. Wpłata za zakupione urządzenie/urządzenia winna być dokonana na rachunek bankowy ZS Nr 1 / bank i numer rachunku/
Bank PKO BP Oddział 1 w Olkuszu
69 1020 2430 0000 8502 0070 1359
8. Nie dokonanie wpłaty i nie okazanie dowodu wpłaty w terminie 3 dni od dnia 01.06.2020r. uznaje się, że zakup nie doszedł do skutku, bez żadnych roszczeń ze strony kupującego.
9. Po okazaniu dowodu wpłaty na wyżej podany rachunek zostanie sporządzona umowa i wystawiona faktura VAT.

10. Przy odbiorze faktury i podpisywaniu umowy wymagane jest dokument potwierdzający uprawnienie kupującego do zawarcia umowy.

11. Przedmiot zakupu zostanie wydany kupującemu w dniu zawarcia umowy.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu oraz na stronie internetowej https://zs1olkusz.edu.pl/

 

 

Olkusz, dnia 22.05.2020 r.