32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 348

learning

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została wysłana do Państwa informacja za pomocą e-dziennika na temat organizacji nauki Państwa dzieci w domu, harmonogramu odbywania się zajęć on-line, roli rodzica i nauczyciela w procesie nauczania on-line, platform edukacyjnych, z których uczniowie będą korzystać, zasad prawidłowej pracy przy komputerze oraz sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z wysłaną informacją.
To trudny dla nas wszystkich czas, który wymaga od nas wszystkich współpracy i zrozumienia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub wychowawcami.