32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 741

koronowirus

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia edukacyjne w okresie od 12 do 24 maja zostają odwołane.

Uczniowie i słuchacze nie przychodzą do Szkoły.

 

Zajęcia kół z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna zostają odwołane, odwołane są również kursy z projektu „Inwestujemy w zawodowców”. O terminie ich kontynuacji uczniowie zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 23 marca br. nie rozpoczną się zajęcia realizowane w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o terminie rozpoczęcia turnusu uczniowie zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i stosowanie się do rekomendacji i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne na stronie www.gis.gov.pl
Numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolgicznej
od godz. 7.30 do 15.05 tel. 32 754 57 20
od 15.05 do 7.30 tel. 506 197 234