32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 79

Konkurs Bioetyczny

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu uczestniczą w konkursach z różnych dziedzin wiedzy i odnoszą sukcesy.
W „Mechaniku” w dniu 28 lutego 2020 r. odbył się szkolny etap Konkursu Bioetycznego 2020 edycja II o diamentowy indeks Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

 

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi
i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii genetyki i biotechnologii.
W szkolnym etapie Konkursu uczestniczyli uczniowie z klasy 1 Ep: Jakub Zydroń, Piotr Ficek, Mateusz Ficek.
Opiekunem uczniów była Pani Anna Wadas.