32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 431

centrum onkologii

ZS Nr 1 w Olkuszu angażuje się w działalność prozdrowotną. W 2020 r. Szkoła przystąpi do ogólnopolskiego programu profilaktyki raka czerniaka, prowadzonego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Koordynatorem tego programu w „Mechaniku” jest nauczyciel biologii Anna Wadas.

 

Celem działań jest „zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki”.
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry. Jego cechą jest intensywny wzrost oraz zdolność tworzenia przerzutów. Jeśli choroba nie jest zaawansowana, można ją wyleczyć u ok. 80 % chorych. Dlatego niezmiernie istotne jest szybkie i właściwe rozpoznanie tego nowotworu.
W programie będą uczestniczyć klasy pierwsze (po szkole podstawowej). Uczniowie obejrzą film, wychowawcy otrzymają materiały i konspekt w celu przeprowadzenia stosownych lekcji a następnie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną.
W ramach projektu, uczestnicy zdobędą stosowną wiedzę i umiejętności dotyczące profilaktyki raka czerniaka. Będą potrafili m. in. określić podstawowe cechy czerniaka, przeprowadzić samobadanie skóry, rozróżnić czerniaka (zmianę nowotworową od zwykłego znamienia), wymienić: Złote Zasady ochrony przed czerniakiem oraz czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka, zastosować zasady ochrony przed tym groźnym nowotworem.