32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 471

recepta matma 1

ZS Nr 1 w Olkuszu odnosi znaczące sukcesy na maturze. Są one wyższe od wyników w Małopolsce i w Polsce. Szczególne miejsce w sukcesach maturalnych Szkoły zajmuje matematyka.
W ZS Nr 1 w Olkuszu funkcjonuje międzyoddziałowa grupa z matematyką na poziomie rozszerzonym z indywidualnymi ścieżkami nauczania. W dniu 21.01.2020 w Szkole odbył się test dla chętnych do nauki matematyki w tej grupie.

 

W „Mechaniku” uczniowie na maturze często wybierają matematykę jako przedmiot dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym i zdają go pomyślnie.
Jaka zatem jest recepta na matematyczny sukces „Mechanika”?
To ciężka, codzienna, systematyczna praca nauczyciela matematyki z uczniem, indywidualizacja nauczania, niestereotypowe metody nauczania, cierpliwe i bardzo przejrzyste tłumaczenie zagadnień matematycznych, jak również ustawiczne ćwiczenia zadań maturalnych.
Klucz do sukcesu maturalnego ZS Nr 1 w Olkuszu z „królowej nauk”, tkwi w pasji, zaangażowaniu, dydaktycznemu doświadczeniu matematyków ze Szkoły przy ul. Górniczej 12.
Tradycją Szkoły stały się np. wyjazdy do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej na nocne matury próbne, czy organizowane okresowo w Szkole, matematyczne maratony maturalne.
Uczyć się matematyki w „Mechaniku” to prawdziwa przyjemność, bo uczniowie mierzą swoje wyniki osiąganymi sukcesami z „kartkówki na kartkówkę” i „z klasówki na klasówkę”.
Nauczyciele matematyki mają swój znaczący wkład w zdobycie SREBRNEJ TARCZY w Rankingu Wojewódzkim Techników 2020 – Małopolskie, przyznawanej przez opiniotwórczy portal PERSPEKTYWY.

recepta matma 2   recepta matma 3