Szanowni Państwo w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. od dnia 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane będą stacjonarnie dla oddziałów przystępujących do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec w roku 2021.
Młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I Stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
W dalszym ciągu będą organizowane konsultacje dla klas maturalnych. W ramach konsultacji mogą być przeprowadzane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Wszystkie zajęcia na terenie szkoły realizowane są w pełnym reżimie sanitarnym i obowiązujących procedur. Pozostałe zajęcia nadal są realizowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.