Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 284
zs  bp
 

W dniu 3 września 2018 r. została podpisana umowa partnerska na czas nieokreślony pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu reprezentowanym przez Dyrektora Panią Aldonę Nowicką, a Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu reprezentowaną przez Dyrektora Panią Jolantę Ziębę.
Zakres umowy obejmuje m. in. realizację imprez, spotkań, zajęć edukacyjnych, innowacji pedagogicznych oraz promowania swoich instytucji.
Umowa jest cennym projektem obu stron popularyzującym czytelnictwo wśród młodzieży, pogłębiającym wiedzę z zakresu bibliofilstwa, książek, bibliotek, warsztatu literacko-czytelniczego, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
Przewidywane są atrakcyjne zajęcia w PiMBP w Olkuszu dla młodzież y ZS Nr 1, m. in. poświęcone Zbigniewowi Herbertowi, Henrykowi Sienkiewiczowi oraz warsztaty edukacyjno-czytelnicze.
Umowa partnerska jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem w kontekście realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Działania podejmowane przez obie strony z pewnością przyczynią się do rozwoju czytelnictwa przez młodzież.
Warto nadmienić, że w dniu 8 września (w sobotę) 2018 r. w godz. 11.00-14.00 na olkuskim Rynku obędzie się Narodowe Czytanie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, organizowane m. in. przez Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu.