Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Erasmus+

Praktyki w Sewilli

100-lecie odzyskania niepodległości

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

Pracownie

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

O nas

Czy wiesz, gdzie spedzisz kolejne lata nauki?

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Oferta edukacyjna

DOŁĄCZ DO NAS

Łatwy dojazd, możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej, dobre wyposażenie szkół, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosunkowo niskie koszty kształcenia ponoszone przez rodziców.

Film promocyjny

Nasi przedstawiciele

Jakub Jurczyk

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Natalia Koruba

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Kinga Kijak

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Michał Piechowicz

Rzecznik praw ucznia

Marek

No plomil No problem

Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów na warsztaty „Debata Oxfordzka jako narzędzie profilaktyczne wykorzystywane w pracy Pedagoga i Psychologa” organizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu w ramach XI kampanii „No promil no problem”.

Zobacz PLAKAT.

Marek

pisarka piekarska

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy 1e pod opieką pań: Iwony Rams i Karoliny Gawron udali się do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, na spotkanie z pisarką i dziennikarką prasową i telewizyjną – Małgorzatą Karoliną Piekarską, w ramach realizacji przez Szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej: Spotkanie pisarką Małgorzatą Karoliną Piekarską
Marek

slub2018

Klasy pierwsze ślubowały na sztandar ZS Nr 1 podczas okolicznościowej uroczystości na Kopcu Kościuszki. Inicjatorem jego usypania był w 1017 r. Stanisław Bac - ówczesny dyrektor olkuskiej Szkoły Rzemieślniczej, której kontynuatorem jest Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu.
Uroczystość była ściśle powiązana z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz z niepodległościową tradycją Szkoły.
Ślubowanie klas I przygotowała mgr Aneta Todor.

Zdjęcia w GALERII.

Marek

DENW dniu 15.10.2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyła się Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Społeczność szkolna odebrała mnóstwo podziękowań i życzeń od przedstawicieli władz samorządowych i środowiska lokalnego.
Zostały wręczone Nagrody Starosty Olkuskiego dla nauczycieli, Nagrody Dyrektora ZS Nr 1 oraz będące częścią tradycji „Mechanika” – Laury Sowy w kategorii – Uczeń, Nauczyciel, Pracodawca.

Zdjęcia w naszej GALERII.

Czytaj więcej: Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2018
Marek

bibliofilami

Klasa II BS MPS (wych. mgr Agata Ostrowska) w październiku 2018 r. wykonała piękną gazetkę dotyczącą czytelnictwa i książek, w ramach realizacji przez ZS Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat książek, pisarzy, wydarzeń literackich. Praca nad gazetką zainspirowała uczniów do własnych poszukiwań dotyczących świata książek.
Projekt koordynowałam mgr Iwona Rams.

Marek

dobre książki

W październiku 2018 r. klasa I BS MPS/BSŚ (24 osoby, wych. mgr Adam Borecki) przygotowała happening „Czytajmy dobre książki!” w ramach realizacji przez ZS Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczniowie czytali książki w plenerze trzymając kolorowe baloniki, czym manifestowali wśród społeczności szkolnej i przechodniów ważną rolę czytania w życiu człowieka. Projekt zachęcił uczniów do czytania książek i popularyzował czytelnictwo.
Event koordynowała mgr Iwona Rams.

Marek

epizody z zycia

W dniu 9.10.2018 r. uczniowie klas: 1e (28 osób, wych. Pani Sylwia Zawada) i 2c (22 osoby, wych. Pani Beata Wesołowska) wykonali projekt „Epizod z życia bohatera ulubionej książki” w ramach realizacji przez ZS Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Celem projektu było wzbudzenie emocjonalnego stosunku do drugiego człowieka.

Czytaj więcej: Epizody z życia bohaterów książek
Marek

ubiera ksiazka

W dniu 10.10.2018 r. klasa 3f (wych. mgr Marta Janczak) i 1d (wych. mgr Grzegorz Gumółka) wykonały projekt „Ubierz się w książkę” w formie SLEEVEFACE, w związku z realizacją przez ZS Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczennice i uczniowie stali się modelami pozując z okładkami książek (zakupionymi do biblioteki w ramach NPRCZ) tak, aby z postacią na okładce utworzyć kompletny obraz. Osoba fotografowana stała się „elementem” okładki, który wychodzi poza papier.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: 3f i 1d najlepiej „ubiera się w książkę”
Marek

sewilla 2018 2019

Upłynął pierwszy tydzień pobytu naszych uczniów w słonecznej Sewilli!
W sobotę 29.09.2018.r. kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu, wraz z towarzyszącą im Panią Dyrektor Aldoną Nowicką oraz Panem Wicedyrektorem Dariuszem Skałbanią, rozpoczęła swoją przygodę w emanującej energią i słońcem Hiszpanii, w ramach zagranicznych praktyk Eramus+.

Zdjęcia w naszej GALERII.

Czytaj więcej: Pierwszy tydzień w słonecznej Sewilli

Partnerzy szkoły

certusel logicessysinterkonektkrakserviskt2000lodo drewmalboxmontersiOWENTplast metpzutaktUEpolnoxAmbi Tech

120

Lat

1234

Projektów

121

Pucharów

43679

Absolwentów

Nowoczesne elastyczne kształcenie zawodowe. Możesz zdobyć tytuł Technika i uprawnienia zawodowe..

CKU i KZ

Jak działają roboty? Czym jest modelowanie 3D? Jak wykonać instalację monitoringu?

Akademia Młodego Technika Button

Centrum Kultury i Tradycji ZS Nr 1 w Olkuszu

Więcej ...

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus DE; ?>

Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną, dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń winien pogłębiać wiedzę, nabywać umiejętności i rozwijać pożądane postawy (prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne).

WF

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Więcej ...