Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 287

książka

Uczniowie klasy 4e – wych. mgr inż. Marek Malina, pod opieką mgra Mariusza Grewendy (wspomaganie techniczne), w październiku 2018 roku, wykonali pamiątkową mozaikę selfie w konturze książki, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Celem projektu było kształcenie u uczniów przynależności do świata bibliofili.
Uczniowie nabyliśmy nową umiejętność – sporządzenie mozaiki selfie na podstawie wybranych programów komputerowych, zostali zachęceni do czytania książek, wykształcili w sobie nawyk kojarzenia własnej osoby z czytelnictwem.
Mając na uwadze, że uczestnicy projektu tworzą klasę maturalną, mozaika będzie z pewnością cenną pamiątką ze szkolnych lat spędzonych w prześwietnym „Mechaniku”.
Koordynatorem projektu była mgr Iwona Rams.