32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 332

insp trens drog

W dniu 28 listopada 2019 r. uczniowie klasy IVd, IIId oraz IDp, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk odbyli 2-godzinne szkolenie i warsztaty na temat przepisów dotyczących przewozów drogowych.
Zajęcia z uczniami poprowadził Inspektor Jacek Kocjan – Kierownik Inspekcji Transportu Drogowego delegatury Chrzanów.
Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, jak należy przewozić ładunki, jak powinny być oznakowane oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie regulaminów przewozów.
Koordynatorem wydarzenia była Pani Anna Habrzyk.