32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 507

Kamil Kopeć

Niezmiernie miło poinformować, że uczeń ZS Nr 1 w Olkuszu - Kamil Kopeć z klasy 2e, znalazł się w elitarnym gronie uczniów z Małopolski, którzy odnieśli sukces podczas jesiennych warsztatów weekendowych, zorganizowanych w dniach 22-24 listopada 2019 r., w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, organizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

W jesiennych warsztatach weekendowych, pod opieką Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu – Pani Aldony Nowickiej, v-ce Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu - Pana Dariusza Skałbani, Kierownika praktycznej nauki zawodu – Pani Elżbiety Kani oraz Pana Sławomira Haberki, wzięła udział liczna grupa uczniów ZS Nr 1 w Olkuszu, którzy do tego udziału zostali zakwalifikowani przez uzyskanie wysokich wyników w nauce z przedmiotów objętych projektem.
Podczas warsztatów, Kamil Kopeć uczestniczył w zajęciach z zakresu tematycznego - matematyka z elementami rachunkowości, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Kamil znalazł się w wąskiej grupie nagrodzonych osób, bowiem nagrody rzeczowe – tablety, były przeznaczone tylko dla najlepszych dwóch uczniów z każdego obszaru tematycznego, którzy brali czynny udział w zajęciach oraz najlepiej napisali test końcowy.
Wynik, jaki uzyskał Kamil cieszy tym bardziej, że poziom warsztatów był bardzo wysoki.
Postawa Kamila świetnie wpisuje się w sylwetkę ucznia ZS Nr 1 w Olkuszu, który podnosi swoje kompetencje kluczowe, umożliwiające kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.

EFS 1000