32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 451

DEN 2019W dniu 10.10.2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wszystkim pracownikom Szkoły serdecznie dziękuję za olbrzymi wysiłek w wychowanie młodzieży” - powiedziała Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldona Nowicka.
„Niech każdy dzień opromieni Was radością” – powiedziała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Galicka, składając pracownikom Szkoły najserdeczniejsze podziękowania.

Zdjęcia w GALERII.

 

 

„120-lecie ZS Nr 1 w Olkuszu to rok wyjątkowy. W tych murach wielu zacnych ludzi kształtowało pokolenia, wpływało na rozwój Szkoły, powiatu i nie tylko. Nasza Szkoła jest kuźnią talentów i karier zawodowych. Liczba cech dobrego nauczyciela jest bardzo długa i można w niej znaleźć takie zalety, jak m. in. cierpliwość, życzliwość, kompetencja, pomysłowość, uczynność, zapał, pokój wewnętrzny, pogoda ducha, fachowość. Dobry nauczyciel to ktoś, kto umie przekazać wiedzę i swoją postawą powoduje, że uczniowie chcą się uczyć. Każdy z nauczycieli to jednak tylko człowiek, który posiada swoje mocne i słabe strony i dlatego dobrze jest, jeśli przegląda się w „zwierciadle” wielu uczniów, a nasza Szkoła jest bardzo liczna. Z kolei pracownicy administracji i obsługi zapewniają wam, drodzy uczniowie, swoje wsparcie.
Pracownicy Szkoły na czele z Dyrekcją ZS Nr 1 w Olkuszu odebrali mnóstwo podziękowań i życzeń od uczniów oraz od Rady Rodziców
Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora ZS Nr 1 oraz - będące częścią tradycji „Mechanika” – Laury Sowy w kategorii: Uczeń, Nauczyciel, Pracodawca.

Laury Sowy 2019:
Kategoria Uczeń – Marcin Zub
Kategoria Nauczyciel – Pan Marek Barczyk
Kategoria Pracodawca –GRAFPRESS Łukasz Kajda.

Zebrani obejrzeli okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu młodzieży ZS Nr 1 w Olkuszu, pod kierunkiem Pań: Eweliny Orlińskiej i Joanny Woszczek, ukazujący historię Szkoły.
Klasy pierwsze, jak co roku, wzorem historycznego ślubowania z 1917 r., będą ślubowały na Sztandar ZS Nr 1 podczas okolicznościowej uroczystości na Kopcu Kościuszki w dniu 10 listopada 2019. Inicjatorem ponownego usypania zrównanego z ziemią przez zaborców Kopca Kościuszki, był w 1917 r. Stanisław Bac - ówczesny Dyrektor Szkoły Rzemieślniczej, której kontynuatorem jest Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu.
Uroczystość będzie ściśle powiązana z 101. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, z Jubileuszem 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu oraz patriotyczną tradycją Szkoły, która skupia się wokół Kopca Naczelnika Insurekcji.