32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 274

rozp rok 2020W dniu 2.09.2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu i po raz pierwszy w Srebrnym Grodzie, odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w kontekście uroczystego rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 120-lecia ZS Nr 1 W Olkuszu oraz upamiętnienia 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…” polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 r., przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Zdjęcia w GALERII.

Uroczystość poprzedził uroczysty przemarsz społeczności Szkoły do Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła, gdzie miała miejsce Msza Święta celebrowana przez ks. dr Piotra Skuchę – Biskupa Pomocniczego Diecezji Sosnowieckiej.

Organizatorami wydarzenia był Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Olkuski i ZS Nr 1 w Olkuszu.
Zaproszonych Gości oraz całą społeczność szkolną serdecznie przywitała Sz. P. Aldona Nowicka – Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. : Sz. P. Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty; Sz. P. Bogumił Sobczyk Starosta Powiatu Olkuskiego; Kombatanci II wojny światowej i osoby represjonowane w czasach stalinizmu: Sz. P. Czesław Grzanka Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kluczach, Sz. P. Brunon Piekarski Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Wolbromiu, Sz. P. Ryszard Kowala Honorowy Prezes Olkuskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Sz. P. Maria Kamykowska – córka Władysława Gałki –kapitana AK, autorka wydanego przez IPN albumu „Masz rywalkę Polskę” Korespondencja więzienna Władysława Gałki 1946-1956; Sz. P. Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa; Sz. P. Michał Zasucha – reprezentant Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Sz. P. Jacka Osucha; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Sz. P. Jarosław Szarek; Sz. P. Barbara Bubula Posłanka na Sejm R.P.; Sz. P. Agnieszka Ścigaj Posłanka na Sejm R.P.

Podczas powitania Kombatantów II wojny światowej w tym osób represjonowanych w okresie stalinowskim, wszyscy obecni na sali wstali z miejsc i rozległy się okrzyki: „Cześć i chwała Bohaterom”, oddające hołd „Dzieciom Wojny”. Był to niezwykle wzruszający moment świadczący o tym, że młodzież docenia trud, cierpienie i walkę tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

„ To wielki zaszczyt dla całego województwa małopolskiego móc gościć dzisiaj wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Dzisiejsza uroczystość podkreśla ogrom odpowiedzialności za wychowanie młodzieży. Wy młodzi, jesteście bardzo ważni, bo dla was przyjechały osoby najważniejsze w państwie. Są dzisiaj wśród was bohaterowie II wojny światowej, na których możecie popatrzeć i zastanowić się, czy byłoby was stać na to, co Oni uczynili dla Polski i świata. Wasze zadanie polegające na sumiennej nauce jest na miarę wojennych czynów kombatantów. W dniu 1 września 1939 r. na Polskę napadły Niemcy hitlerowskie a nasi sojusznicy Anglia i Francja nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. W dniu 17 września 1939 r. zostaliśmy napadnięci przez Związek Radziecki reprezentujący totalitaryzm komunistyczny.
Wszystkie państwa napadnięte podpisały akty kapitulacji za wyjątkiem Polski bo my zawsze mieliśmy ludzi, którzy walczyli do samego końca tak, jak Władysław Gałka, który pod butem sowieckiego totalitaryzmu, przebywał z wyrokiem śmierci w więzieniu w czasach stalinowskich, ale się nie załamał i okazał heroiczną siłę ducha. Życzę wam, drodzy uczniowie, aby nauka była dla was radością, abyście tworzyli wspaniałą Polskę, która jest naszym wyzwaniem. Stale musimy być czujni, bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Szanowni nauczyciele, macie w swych rękach młodzież, która jest skarbem, przyszłością państwa polskiego. Myślę, że zrobicie wszystko, aby ona rozwijała swoje talenty. Życzę mądrości i wytrwałości, bo Polska zasługuje na wszystko, co najlepsze Pamiętajmy o zachowywaniu wierności Bogu i tradycji , bo te wartości są podstawą budowania wspaniałego Państwa Polskiego” powiedziała Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Z kolei Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił bohaterską, pełną determinacji walkę Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej młodzieży, o wolność podczas I i II wojny światowej oraz w czasach powojennego komunistycznego zniewolenia, jak również
wypowiedział ważne myśli: „Polacy nigdy nie kapitulują”; „Gdy porzuca się Dekalog, to rodzi się totalitaryzm”; „Naszą siłą jest cywilizacja łacińsko-chrześcijańska”; „To od was, droga młodzieży zależy, czy Polska nadal będzie źródłem siły dla innych narodów”; „Nauczyciel buduje autorytet na stawianiu wymagań uczniom i realizowaniu ich samemu”; „Jesteśmy dla tego świata inspiracją”; „Przyszłość Europy zależy od tego, jaka będzie Polska, oraz czy wy, młodzi, wykorzystacie siłę, która w was tkwi”.

Następnie głos zabrał ks. Michał Borda Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Sosnowieckiej, który podkreślił, że „wychowanie jest drogą prowadzącą do życia będącego darem z siebie”, po czym
zgromadzeni wysłuchali listu gratulacyjnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacka Osucha, odczytanego przez Pana Michała Zasuchę.

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa w swoim wystąpieniu podkreślił wagę otoczenia zewnętrznego czyli dobrej komunikacji , która obecnie dynamicznie się rozwija (np. Program autobusowy służący likwidacji „białych plam” na mapie komunikacyjnej) i jest m. in. tak ważna dla dojeżdżającej młodzieży.

Przemawiający w dalszej kolejności Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski nawiązując do kontekstu 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz do 120-letniej historii Szkoły życzył młodzieży, „aby w dzisiejszym świecie relatywizmu i zachwiania wartości, wasz marsz nigdy nie został przerwany” oraz zacytował A. Einsteina: „Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie”.

W dalszej części uroczystości, Dyrektor ZS Nr 1 Aldona Nowicka, przedstawiła zarys historii Szkoły, jej znaczenie dla powiatu olkuskiego oraz przytoczyła wpis Józefa Piłsudskiego do Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej ZS Nr 1 w Olkuszu w 1916 r.: „Sztuka łamania przeszkód najczęściej jest sztuką nieuważania tego czy owego za przeszkodę”.

Niezwykle wymownym świadectwem życia były wypowiedzi Kombatantów – żołnierzy Armii Krajowej walczących w czasie II wojny światowej z hitlerowskimi Niemcami a po wojnie, represjonowanych przez władze komunistyczne. „Pamiętajcie, aby na pierwszym miejscu był zawsze Bóg, tak, jak On był zawsze w naszym sercu, a nigdy nie zginiecie” - zaapelowali do młodzieży kombatanci.

Zebrani obejrzeli okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu młodzieży ZS Nr 1 w Olkuszu, akcentujący tzw. „kapsułę czasu”, tj. dokumenty ZS Nr 1 będące świadectwem historycznym, ukazującym wydarzenia z życia Szkoły od czasów jej powstania w 1900 r. do czasów wybuchu II wojny światowej.