Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 258

infor 2018 1

Szkolny etap Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr w „Mechaniku”. W dniu 13 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu w godzinach 12.00-13.00, odbył się szkolny etap Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr – dla szkół ponadpodstawowych - Senior.

W tym samym czasie uczestnicy konkursu Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystąpili do wykonania zadań.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
Zadania w konkursie są testowe i związane są z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu rozmaitych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych przedmiotów nauczania , jak język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka.
W „Mechaniku” udział w konkursie wzięło 36 uczniów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2018 r. Organizatorem szkolnego etapu konkursu w ZS Nr 1 był Pan mgr inż Włodzimierz Grabowski.

infor 2018 2   infor 2018 3