Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 602

100lecie

ZS Nr 1 w Olkuszu czci 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu – Szkoła ściśle związana z tradycją niepodległościową, zawsze wierna tradycjom patriotycznym, w sposób szczególny uczciła 100-letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę..

Zdjęcia w naszej GALERII.

Uroczystości rozpoczęły się już 9 listopada 2018 r, kiedy to cała społeczność Szkoły – ok. 700 osób pod przewodnictwem Dyrektora ZS Nr 1 Pani Aldony Nowickiej, niosąc ogromną, narodową flagę, wzięła udział w Biało-Czerwonym Marszu ulicami Olkusza do Kopca Kościuszki.
Obchody powiatowe 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zostały przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.
W dniu 11 listopada 2018, o godz. 9.30 Biało Czerwony Marsz Społeczności ZS Nr 1 z Dyrekcją Szkoły na czele, z tradycyjną biało czerwona flagą i pocztem sztandarowym przeszedł spod Szkoły na olkuski Rynek, gdzie wszyscy zgromadzeni odśpiewali wszystkie zwrotki Hymnu Narodowego, po czym udali się do Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Uczestnicy uroczystości, szczególnie organizatorzy powiatowych obchodów: Starosta Olkuski - Pan Paweł Piasny, Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldona Nowicka, Dyrektor IV LO Pani Katarzyna Polak, zostali serdecznie przywitani przez proboszcza Bazyliki ks. Mieczysława Miarkę.
„Powinniśmy gorliwie się modlić za Ojczyznę słowami „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”, aby nie trzeba było wołać „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Bądźmy urodzajnymi ziarnami Polski na dobry plon wolności”- podkreślił ks. Jacek Piwowarski w wygłoszonej homilii.
„123 lata niewoli – 5 pokoleń wynaradawianych przez zaborców - myśmy to wytrzymali jako naród. Przetrwał gen polski, który odrodził się po 123 latach. Pamięć po wsze czasy należy się Ojcom Polskiej niepodległości- Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Ignacemu Paderewskiemu i setkom tysięcy bezimiennych ofiar, którzy oddali własne życie za ojczyznę. W 1918 r. tworzyliśmy ojczyznę od zera i dokonaliśmy gigantycznego wysiłku. Dzisiaj jest piękna pogoda, bezpieczny kraj, zdrowa gospodarka. Życzę, abyśmy byli jedno bez waśni szkodzących Polsce”- powiedział Starosta Olkuski Pan Paweł Piasny przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na olkuskim Rynku.
Przedstawiciele lokalnych instytucji, w tym Dyrekcja ZS Nr 1 – Dyrektor Aldona Nowicka, v-ce Dyrektorzy – Aneta Gut, Dariusz Skałbania, Bogdan Furman, Kierownik Kształcenia Ustawicznego Elżbieta Kania złożyli biało-czerwony wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Społeczność lokalna miała niezwykłą okazję obejrzeć rekonstrukcję wydarzeń historycznych w wykonaniu młodzieży ZS Nr 1 w Olkuszu oraz IV LO w Olkuszu, ukazujących przekazanie władzy Polakom.
Podczas uroczystości została zaprezentowana, wykonana specjalnie na tę uroczystość, replika Tarczy Legionów, jakich w latach 1915-17 powstało 79. Wbijano w nie złote, srebrne i brązowe gwoździe, na które składano datek na cele wojskowe. Olkuska Tarcza Legionów , wykonana przez ówczesnego nauczyciela rysunku w Szkole Rzemieślniczej - artystę Władysława Turbasa, umieszczona na olkuskim Rynku, należała do najpiękniejszych. Na replice Tarczy, widnieją napisy : „ Nowa tarcza – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Starosta Powiatu Olkuskiego, ZS Nr 1 w Olkuszu 1918-2018, IV LO 1918-2018, 30 stycznia 1916”.
Wypuszczono 100 białych gołębi pocztowych w towarzystwie młodzieży.
Biało Czerwony Marsz Mieszkańców Olkusza przemaszerował do ZS Nr 1.
„100 lat temu Polska powstała z historycznego niebytu. 102 lata temu w tej Szkole gościł ówczesny wódz Legionów Polskich - Józef Piłsudski. 101 lat temu inicjatorem usypania Kopca Kościuszki był Stanisław Bac - ówczesny Dyrektor olkuskiej Szkoły Rzemieślniczej. Współczesna młodzież naszej Szkoły zdaje sobie sprawę, jakim dobrem jest dla nas wolna, demokratyczna Ojczyzna” – powiedziała Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldona Nowicka, zapraszając wszystkich do dalszego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w murach „Mechanika”.
Uczestnicy uroczystości odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę” i wysłuchali pięknego koncertu zespołu Te Deum z parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Olkuszu.
Zgromadzeni degustowali przepyszny ogromny, biało-czerwony tort, ufundowany przez organizatorów uroczystości.
Koordynatorami wydarzenia byli ze strony ZS Nr 1 w Olkuszu: Pani Małgorzata Żurek i Pan Mariusz Grewenda.